600 sayfalık bir kitap ezberlenebilir mi?

Kısa yazı: 
Sizce 600 sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün müdür?
Metin: 

 

Altı yüz sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün müdür?

 
Sizce altı yüz sayfalık bir kitabın kelime kelime, harf harf ezberlenmesi mümkün müdür?
 
Hem de bu kitap lisanını hiç bilmediğiniz bir dilde yazılmış olsa?
 
Hem de her sayfasında karışıklığa sebep olacak birbirine benzeyen çok cümle ve kelimeler bulunsa?
 
Herhâlde böyle bir kitabı ezberlemek için dâhi olmak gerekirdi.
 
Acaba böyle bir kitabın küçücük çocuklar tarafından kolayca ezberlendiğini görseydiniz ne düşünürdünüz?
 
Herhâlde derdiniz ki “Ya bu çocuklarda bir şey var, bu çocuklar dâhidir ya da bu kitap da bir tılsım var ki, sıradan bir kitap değildir.” Ve sonra görseniz ki, o çocuklar kendi lisanlarında yazılmış kısacık bir şiiri bile ezberleyemiyorlar. Acaba hiç şüpheniz kalır mıydı ki, bu kitap harikulade olmasın?
 
Yeryüzünde hiçbir kitap yoktur ki, milyonlarca kişi tarafından kelime, kelime ezberlenip, her vakit milyonlarca dilde okunur olsun. Kur’an-ı Kerim müstesna!..
 
Evet, yedi-sekiz yaşlarındaki küçücük bir çocuk, kendi lisanında olan bir şiiri bile ezberleyemez iken; Arapça bilmemesine, manasını anlayamamasına, âyetlerin birbirine benzemesinden dolayı karıştırma ihtimali olmasına ve Arapça harflerin mahreçlerinin birbirine benzemesine rağmen altı yüz sayfalık Kur’an-ı Kerim'i kolayca ezberleyebiliyor. Hiçbir âyeti başkasıyla karıştırmıyor.
 
İşte Kur’an-ı Kerim'in bir çocuğun bile hafızasına girmesi ve ona ağır gelmemesi ve milyonlarca hafızalarda gezmesi ve her vakit milyonlarca dilde okunması ispat eder ki, Kur’an; Allah’ın kelamıdır ve onun sözüdür...
 
Resim: